Articole

Alte versuri...

(folclor din zona Neamţului)

*mulţumiri bunicilor mei, Elena (80 de ani) şi Jean Trifan (90 de ani), pentru energia şi răbdarea de care au dat dovadă, atunci când am exagerat cu pretenţiile mele de... folclorist (30-31 iulie 2007)

 

Strigături la horă...

Leliță, poalele crețe,
Fuioarele-s pe cotețe:
Descrețeşte-ți poalele
Şi toarce fuioarele!

***

'Nalt îi badea cât un brad,
De stă-n picioare sub pat,
Când trece pe cositură,
Îi dau păiuşele-n gură.

***

Lelea’naltă şi voinică
Doarme lângă mămăligă,
Mămăliga fierbe-n oală
Ea doarme de se omoară;
Mămăliga forfoteşte,
Ea doarme şi horăieşte...

***

U, iu, iu, pe dealul gol,
Că mireasa n-are țol
Şi i-a face mirele,
Când o tunde câinele,
Şi i-a face tot pe ladă,
De-a tunde mâța de coadă!

***

Ce-i pe lume drăgăstos?
Banul şi omul frumos:
Că banul se cheltuieşte,
Omul frumos se iubeşte!

***

Cine joacă şi nu strigă,
I-nfundat cu mămăligă...
Cine joacă şi nu strigă,
Facă-i-s-ar gura strâmbă!...

***

Haideți, fetelor, la joc
N-aşteptați ca să vă rog...
Cine boala v-a ruga
În toată duminica?
Sunteți multe ca iarba
Şi bătrâne ca mama...

***

Câte fete cu cheptar
Toate-aşteaptă lăutar
Câte fete cu cojoc,
Toate-aşteaptă să le joc...

***

De țesut nu ştiu să țes
Dar la joc iute mă-ndes,
Cu suveica nu poci da
Dar la joc tare-aş juca...

***

O, leliță, bine sai,
Şi pe ladă nica n-ai
O, leliță, bine zici,
Sănătatea mi-o mănânci!...

***

Joacă, fată, ce-i juca,
Du-te acasă şi-ai mânca,
C-o tăiat mă-ta mâța,
Şi ți-o lăsat codița!...
Şi-o pus-o pi policioară,
Şi-o căzut în donicioară
Şi-o mâncat-o un pui de cioară!...

 

De dragoste...

Pe cel deal, pe cel colnic,
Trece-o mândră şi-un voinic.
Voinicul merge călare,
Fata-n urmă pe cărare,
Culegându-şi câte-o floare...
Dar voinicul îi spunea,
Hai, fato, nu rămânea!
-Bucuroasă aş veni,
Dar mă dor picioarili
Ia-mă pe mine călare
La spatele dumitale...
-Bucuros eu te-aş lua
Dar mi-e murgu’ mic în şa:
Murgu-mi este dintr-o joi
Nu ne duce pe-amândoi,
Murgu-mi este mic de zile

Nu te duce şi pe tine...

***

Cucule, de unde vii?
„De la nişte vii pustii...”
Dar de mândra mea ce ştii?
„Ştiu bine că-i sănătoasă,
Şade la gherghef şi coasă...
Nu ştiu coasă sau descoasă
Sau râuri de lacrimi varsă?”

***

Nu gândi bade că-mi pasă
Că te-ai dus la altă casă;
Ai gândit-o la mânie
Că nu m-o dat mama ție!

***

Cucule cu pana sură
Nu cânta la noi pe şură,
Cântă în pădurea deasă
S-audă mândra de-acasă,
Că mă duc s-o iau mireasă!

***

De-auzit am auzit
Că iubitul s-o oprit...
S-or opri apele toate,
Dar iubitul nu se poate...
Căci iubitul are-un dar:
Dintru-ntâi pare zahar
Pe urmă-i pelin amar!

 

De nuntă...

Cum n-o fi nuna chefoasă,
Dacă-i e fina frumoasă?
Cum n-o fi nunul chefos,
Dacă-i e finul frumos?

***

Cine-i de sămânță bună,
Tot botează şi cunună:
De trei ori pe săptămână
Tot cu lumânarea-n mână...

***


Cum e nucul de-ncărcat
Aşa-i nunul de bogat
Cum e nuca de miezoasă
Aşa-i nuna de frumoasă!

***

Busuioc de la ungheri,
Nunul nostru-i din boieri...
Busuioc de la icoane,
Nuna noastră-i din cucoane!...

***

S-a urcat nunu’n călin
Şi şi-a mai făcut un fin,
Şi nunița-n căliniță
Şi-a mai făcut o finuță!

***

Să trăiască nunul mare,
Să mai fac’o adunare
De boieri şi de cucoane,
Şi la urmă de persoane!

***

Cine-o fost iubitul fetei
O rămas să pască iepe
Rezemând plopelele,
Păduchind...izmenele!

***

Cine-o fost iubita lui
O rămas cu fuşta-n cui
Fuştă neagră şi plisată
Şi cu inima stricată!

***

La plecarea nunilor spre casa mirelui...

Haide, haide, nune mare
Că ți-ai cheltuit parale
Şi mai mari şi mai mărunte,
Numai de cele bătute...

Haide, haide, nu mai sta,
Că ne-apucă-o vreme rea
Vreme rea şi-nnouroasă,
Mirii ne-aşteaptă la masă...

***

Soacră mare fii chefoasă,
Ți-am adus noră frumoasă:
-Las’ să vie, nici nu-mi pasă,
Coada la cociorvă-i groasă!

4
5

Miresei...

Ia-ți mireasă ziua bună,
De la maică-ta cea bună,
De la soare, de la lună...
De la frați, de la surori,
De la grădina cu flori,
De la strat cu busuioc
De la fetele din joc!...

***

Lângă prispa lui Vasile
Joacă nunta de trei zile
Da’ Vasile nu mai vine,
Că-i plecat la mănăstire...

 

***

Ce mi-e drag mie pe lume
Cărăruşa prin pădure
Prunduită cu alune...
Cu alune mărunțele,
Să calce nunul pe ele,
Să pocnească ghetele,
Să-l audă mândrele!

***

Taci, mireasă, nu mai plânge
Că la maică-ta te-ai duce,
Când a face plopul mere
Şi răchita micşunele
Şi caisul mere dulci,
Şi atunci şi nici atunci!...

***

Foaie verde mărgărint
Amândoi v-ați potrivit
Şi la ochi şi la sprâncene
Ca doi porumbei la pene!

***

Ferice de maică-sa,
C-o crescut pe fiică-sa,
C-o scăldat şi-o legănat
Mândră floare-o ridicat...
Şi nu floare de grădină
Să n-aibă nici o pricină,
Şi nici floare de mărar
Ci fată de gospodar!...

***

Săraca soacra cei' mare
Nu mai poate de picioare
Cât o țesut la ştergare...
Ştergare de borangic
Țesute cu şiretlic...

***

Rămâi, maică, sănătoasă,
Dacă n-ai fost bucuroasă
Să mă vezi seara prin casă,
Dimineața prin ogradă,
Ducând vaca la cireadă...

 

De înstrăinare...

 

Trist îi puiul cucului
Când îl lasă mama lui,
Singurel şi fără pene,
Ar zbura, n-are putere!

***

S-a dus cucul de pe-aici
Şi-a lăsat puişori mici
I-a lăsat lăng-o tulpină
Să-i crească-o mamă străină...

Pitulicea i-a găsit,
Puişorii i-a crescut
Veni cucul la o vreme
Şi-şi găsi puii cu pene...
Cucul, de părere bună,
Cântă-n codru de răsună!

 

De înmormântare...

 

Bocet

Surioară vin’napoi,
Nu te duce de la noi
C-aista-i drum înşelători
Şi-napoi nentorcători,
Cini' aista drum îl face
Înapoi nu se întoarce!...

Bucură-te, cimitire,
Că frumoasă floare-ți vine
Dar nu vine să-nflorească,
Ci vine să se-ofilească...

Bucură-te, cimitire,
Vine sora mea la tine
Dar nu vine să trăiască
Ci vine să putrezească...

Vin’surioară pe lună,
Cu toate neamurile de mână!
Dac’aş şti că ați veni,
Cărăruşa aş plivi
Şi de iarbă şi de nalbă
Ca să veniți mai degrabă.

Şi să veniți când o ploua,
Să vă cunoasc urmuța,
Să beau apă dintr-ânsa,
Să-mi răcoresc inima...

Scoală, surioară dragă,
Limba-n gură mi se leagă
C-un fir de mătasă neagră,
Şi-o dezleagă cu mâna,
Să-mi răcoresc inima...

Altă casă ți-ai făcut
Că asta nu ți-o plăcut,
Dar asta nu ține mult
Că pui peste ea pământ!

Şi s-o strica dranița,
Şi-a ajunge la mata,
Şi-atunci când te-or dezgropa,
Or găsi numa’ țărna...

Bată-l focul de pământ,
Tare-i negru şi urât,
Şi mulți oameni o-nghițit
De când lumea s-o făcut!...

 

***

 

Mierlița când îi bolnavă,
Vine cucul şi mi-o-ntreabă:
Ce faci, surioară dragă?
Ce să fac, măi cucuşor,
Ia, azi-noapte-am vrut să mor...
Şi mi-e frică c-oi muri,
N-are cine mă jeli...

Nu-ți fi' frică, sora mea,
Singură n-ăi rămânea:
M-oi sui în plopuşor
Te-oi jeli soră cu dor!

Penele le-oi jumuli,
Jumătate m-oi cerni
Şi pe tine te-oi jeli!

M-oi sui pe vârf de munte
Te-oi jeli cu păsări multe!
Te-oi jeli cât oi putea
C-ai fost surioara mea!

***

La tătuța la mormânt,
Creşte-un trandafir bătut:
Să iau sapa şi lopata,
Să dau țărna la o parte,
Să-i văd fața lui pătată
Care-o sărutam odată...

 

Descânt

 

U iu, iu, picior de rac
7 fete pe-un colac,
Şi colacu’ di mohor
7 fete pe-un topor,
Şi toporu' di oțel
7 fete pe-un vițel,
Şi vițelu' fără mamă
7 fete pe-o năframă,
Şi năframa-n patru iță
7 fete pe-o căpiță,
Şi căpița fără vârf
7 fete pe-un sovârv,
Şi sovârvu’ fără floare
7 fete pe-o cicoare,
Şi cicoarea s-o uscat
7 fete s-o-necat,
Numa’una o rămas...
Ş-aceea, cu capu’spart,
Duce vestea la-mpărat!..

 

* Termenii lexicali au fost adaptaţi, în marea lor majoritate, la limba română literară, înlocuindu-se formele aparţinând graiului moldovenesc.

* Aceste texte au fost incluse şi în volumul Ana Vîrlan - Din drag, cu dor... numai pe jumătate folclor, publicat în februarie 2009 la Editura Crigarux, Seria Patrimoniu - ISBN: 978-973-7799-53-1.

Articole

Prima pagină

© 2007-2019 anavirlan.ro