Breviar

***

M-am născut la Piatra Neamț în dimineața zilei de miercuri, 19 iulie 1972 (h. 8.35, cum a notat tatăl meu pe certificatul de naştere) exact la 9 luni de la nunta iubiților mei părinți,  Constantin şi Elena.
După calendarul iulian, la 6 iulie (19, stil nou) sunt sărbătoriți Sfântul Sisoe cel Mare şi Sfânta Muceniță Lucia.
În Patericul Egiptean, Sfântul Sisoe e la loc de cinste, nu numai pentru exemplul de curată viață pustnicească ci şi  pentru apoftegmele sale (maxime, sentințe, vorbe pline de înțelepciune duhovnicească).
Îi mulțumesc Bunului Dumnezeu pentru că a hotărât această zi pentru naşterea mea pe pământ.

1973-1979 - Mi-au rămas din această perioadă vii în amintire zilele petrecute alături de fratele meu, Constantin, în Davidenii Neamțului, la bunicii materni, într-o epocă în care părinții nu aveau răgazul să ne vadă decât... în zilele de duminică.
Îmi amintesc de: teatrul radiofonic de luni seara, de dedicațiile muzicale de la radio Iaşi, de poveştile şi poeziile bunicii Elena (izvor inepuizabil de frumusețe şi înțelepciune populară), de cireşul cu scrânciob de la poartă, de cursele de la orele 5 (plecările/ revenirile bunicului la şi de la lucru, din oraş), de via cu struguri roz, de părul sântilesc din fața bucătăriei, de vecinele care veneau pe la bunica, de războiul de țesut şi cuverturile în...”n” foi şi iţe, de surorile mamei, eleve şi mai apoi studente, care veneau în vacanță, de cuptorul plin cu pâine şi cozonac de câteva ori bune pe an, de înmormântările şi nunțile din sat, de livada, pârâul, lutăria şi de fântâna (bătrână azi) adâncă de 28 de metri...
Îmi mai amintesc şi de... străbunicul Iftimie Isac, nonagenar, care-mi dădea de fiecare dată câte trei lei, de cântul din fluier al bunicului patern, Gheorghe Vîrlan, de versurile populare pe care le păstrez azi într-un carnețel, de râul Moldova unde mergeam cu bunicul Jean la strâns rogoz, de discuțiile de pe „zoană” duminica după-amiaza, de plăcintele cu brânză ale bunicii, de hramul de la 29 august... şi de multe altele...

1979-1987 - În această perioadă am urmat primii ani de şcoală la „Spiru Haret”, astăzi Liceul Comercial din Piatra Neamţ. Am scris primele versuri, am primit câteva coronițe de sfârşit de an şi câteva diplome şi insigne ca... ”tânăr condei”.

15 ianuarie 1987 - Este o dată care mi-a marcat profund existența, producând la nivelul memoriei afective un gol imens prin dispariția bunicului meu, Gheorghe Vîrlan.Timp de 12 ani dupa aceea,  familia mea nu a mai suferit nici o pierdere de acest gen... Însă, cu cât vremea a trecut, m-am tot gândit cu groază că inevitabilul se va produce... într-o zi.

***

1987-1989 - Am urmat treapta I la Liceul „Gheorghe Cartianu”, profil electrotehnică (părinții mei se gândiseră ca, după liceu, să am totuşi o „slujbă” asigurată: la Uzina Săvineşti, care înghițise deja generații de amc-işti). Îi sunt recunoscătoare profesorului meu de limba română, Grigore Ciucă, personaj de care eram realmente îndrăgostită, că l-a convins pe tata să mă lase să plec la filologie.

1989-1991 - Treapta a II-a de liceu a fost, evident, marcată de evenimentele din decembrie 1989. De data aceasta mă aflam la Colegiul Național „Calistrat Hogaş”, în singura clasă cu profil filologie-istorie din județul Neamț. Îi mulțumesc profesorului Mircea Eduard Balan care mi-a deschis cu adevărat calea către receptarea şi interpretarea fenomenului literar şi artistic.

1991-1996 - Am urmat cursurile Facultății de Litere din cadrul Universității „Al. I. Cuza” din Iaşi, specializarea limba română - limba franceză. Lucrarea de licență a fost susținută în iunie 1996 şi a avut ca temă Romanul psihologic al lui Liviu Rebreanu (coordonator Prof. Univ. Dr. Liviu Leonte).

1992 - La 20 de ani, m-am căsătorit cu Viorel Ovidiu, inginer agronom. Am divorţat în 2002.

***

1996 -1997- Am fost profesor suplinitor la Şcoala "Elena Cuza" din Piatra Neamț.

1997- În urma unui concurs național, am devenit profesor titular la Liceul cu Program Sportiv, pe catedra de limba şi literatura română, unitate şcolară în cadrul căreia am împlinit 21 ani de activitate şi în care am avut de-a lungul timpului mai multe responsabilități: consilier educativ cu rang de director adjunct (2009-2011), şef de catedră (2000-2013), fondator şi editor-coordonator al revistei de cultură şi educaţie AD ASTRA (1999-2013), membru în Comisia pentru Asigurarea Calității în Învățământ (2006-2012), responsabil cu activitatea de perfecţionare a cadrelor didactice (2004-2009), membru în Consiliul de Administraţie (2002-2006, 2009- 2012) webdesigner şi administrator al site-ului şi domeniului lpspn.ro (2007-2018)...

1998 - Mi-am susţinut examenul de definitivare în învăţământ.
1999 - Am înfiinţat revista de cultură şi educaţie AD ASTRA (ISSN:1841-673X).
2000 -2002 - Am urmat pentru o vreme cursurile Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii „Babeş-Bolyai” din Cluj Napoca, pe care însă le-am abandonat, în favoarea altor proiecte profesionale şi personale.
2002 - Am obţinut gradul al II-lea în învăţământ.

2003 (27 februarie) - S-a produs debutul meu editorial cu volumul Anotimpul din noi - poeme în limbile română şi franceză (ISBN: 973-99874-7-8). Am vizitat în acest an, pentru prima oară, câteva ţări europene (Ungaria, Austria, Germania, Italia, Franţa). Am devenit membră a Societăţii Scriitorilor din judeţul Neamţ.

2005 - Am definitivat ca şi coordonator de editare lucrarea monografică La izvoarele performanţei - file din istoria Şcolii Sportive de Elevi de la Piatra Neamţ (ISBN:973-7799-11-9). Coautori ai acestei monografii sunt trei profesori, antrenori emeriţi: Ovidiu Ţoc, Ilie Popescu, Corneliu Popa.

4
5

2006 - Am devenit traducător autorizat de Ministerul de Justiţie (Curtea de Apel Bacău). De asemena, am început să lucrez în calitate de redactor, lector, corector şi designer la revista de cultură teologică Tradiţia Ortodoxă (ISSN: 1842-7499). Colaborarea mea cu această publicaţie s-a încheiat după doi ani, în vara anului 2008.

2007 - februarie - Am obţinut gradul didactic I cu teza Mitul lui Prometeu în literatura română (coordonator prof. univ. dr. Viorica S. Constantinescu).
* iunie - Am lansat al doilea volum personal, „Durerea Somnului” (poeme şi eseuri) – ISBN: 978-973-7799-30-2. Cartea s-a bucurat de aprecieri ale criticii atât la lansare cât şi ulterior, în revistele Convorbiri literare (Iaşi) şi Apostolul (Piatra Neamţ).
*august - M-am bucurat de cea mai importantă călătorie a vieţii mele, în Israel, Palestina şi Iordania.
* noiembrie – am editat, în calitate de coordonator, lucrarea monografică  „Pe drumul performanţei” lansată în cadrul Zilelor Educaţiei Fizice şi Sportului la Piatra Neamţ (Ed. Crigarux, ISBN: 978-973-7799-37-1).
2007 - 2008 – am urmat cursurile postuniversitare THR (Tourism Hotel and Restaurant Consulting Group – Training & Management Centre, Bucureşti) obţinând licenţele de „manager în turism” şi „ghid naţional de turism/ agent turistic touroperator”. Ca profesor, am obţinut gradaţia de merit (2008-2012) şi Diploma Naţională "Gheorghe Lazăr" clasa a III-a, fiind unul dintre cei 20 de dascăli din judeţul Neamţ care au primit această distincţie naţională.
În iulie 2008, am călătorit în Grecia Continentală şi în Insula Aegina. În luna septembrie a aceluiaşi an, a apărut lucrarea antologică Poeţi nemţeni de Emil Bucureşteanu (Ed. Timpul, Iaşi) care conţine şi câteva texte personale din volumele Anotimpul din noi (2003) şi Durerea Somnului (2007). Am colaborat la această lucrare şi în calitate de lector şi corector.

2009 - februarie - Am publicat al treilea volum personal, Din drag, cu dor... (numai pe jumătate folclor), cu o prefaţă de Prof. Dr. Cristina Neculăeş şi o postfaţă de Constantin Tomşa, volum apărut, ca şi celelalte două anterioare, la Editura Crigarux, sub consilierea editorială a criticului literar şi doctorului în filologie Cristian Livescu (referinţe critice în revistele Apostolul şi Asachi ).

Download
"Dincolo de literatură" (2017)
"Din drag, cu dor..." (2009)
"Durerea Somnului" (2007)
"Anotimpul din noi" (2003)

2009 - martie - A fost publicată la Editura Adormirea Maicii Domnului din Bucureşti lucrarea monografică Chipuri monahale de ieri şi de azi - Istoricul Mănăstirii Brădiţel Neamţ, la care am lucrat în perioada octombrie 2008 - martie 2009 în calitate de lector, corector, consilier editorial şi designer. În vara lui 2009, am început elaborarea volumului de poeme Yerushalaim - Rănile Pietrelor.

În perioada octombrie 2009 - iunie 2011, am urmat cursurile Masterale (zi, 2 ani) în cadrul Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, Facultatea de Litere, specializarea Literatură universală şi antropologie culturală, cursuri pe care le-am absolvit cu media a II-a din grupă (9.95). La sfârşitul lunii iunie, am susţinut lucrarea de disertaţie cu tema Sensul suferinţei la Viktor E. Frankl şi Nicolae Steinhardt - coordonator, prof. univ. dr. Lucia Cifor.

2011 - aprilie - Am fost din nou pelerin la locurile sfinte, in Israel şi Palestina. Pe 30 iulie, s-a stins din viaţă, la vârsta de 84 de ani, iubita mea bunică, Elena Trifan. Nici până astăzi nu am reuşit să înţeleg de ce... nu o mai pot avea aproape...

2012 - aprilie - Al treilea pelerinaj în Ţara Sfântă, Israel şi Palestina... În vara lui 2012, am continuat munca la volumul Yerushalaim - Rănile Pietrelor.

Timp de aproape un an (2013-2014), am locuit şi mi-am desfăşurat activitatea (ca profesor voluntar şi meditator) în Marea Britanie, la Londra. Însă, deşi mi-am echivalat acolo studiile şi am obţinut dreptul de muncă şi de rezidenţă permanentă, am decis ca, din vara lui 2014, să mă întorc acasă şi să-mi reiau activitatea didactică la liceul unde sunt profesor titular din 1997.

2015 - Am fost admisă în Corpul Naţional al Experţilor în Management Educaţional.

2016 - Din luna octombrie, fac parte din Corpul Profesorilor Metodişti al Inspectoratului Şcolar Judeţean Neamţ.

2017 - În luna februarie, am publicat la Editura Crigarux volumul Dincolo de literatură (eseuri), cu o prefaţă de prof. dr. Gheorghe Brânzei; consilier editorial dr. Cristian Livescu. Această carte este dedicată bunicului meu, Ioan Trifan (veteran de război, cercetaş în Armata Română), la împlinirea vârstei de 100 de ani (11 februarie 2017).

- În septembrie 2017, am fost admisă, cu media 9.68 și cu bursă MEN, la Școala Doctorală de Studii Filologice din cadrul Facultății de Litere a Universității "Alexandru Ioan Cuza" din Iași.

2018 - În lunile aprilie - mai - iunie, am participat la etapele de selecție și am fost admisă, ca doctorand și ca cercetător asociat, cu bursă de studii de un an (Erasmus+), în Franța, la Universitatea din Strasbourg, Facultatea de Limbi Moderne.

- În iulie, mi-am încheiat primul an de studii doctorale la SDSF - Litere - UAIC Iași.

- De la 1 septembrie 2018, mă aflu la Strasbourg, cu bursă de studii doctorale Erasmus+, și îmi desfășor activitatea la UNISTRA, Facultatea de Limbi Moderne, grupul de cercetare C.H.E.R. (Culture et Histoire dans l'Espace Roman).

***
Cei mai buni prieteni: Dumnezeu (dintotdeauna), părinţii (din 1972) şi duhovnicul (acelaşi din 1992)
Cei mai aprigi duşmani: propria delăsare, nepăsare, stagnare
Cele mai fericite momente: naşterea nepoţilor şi finilor mei, Ana Maria Vîrlan (22 septembrie 2004) şi Constantin Leon Vîrlan (17 octombrie 2006)
Preferinţe deosebite: contemplarea icoanelor pictate şi a frescelor bizantine; arta fotografică
Muzica dorită: ambientală şi liturgică bizantină (română, greacă, rusă, arabă)
Literatură: patristică, teologie, filosofie creştină, orientalism (cultură arabă)
Mediu angoasant: halele industriale (vizitele forţate în fabrici şi ateliere din timpul şcolii, au contribuit decisiv la aversiunea mea faţă de ele)
Mediu iubit: casa bunicilor mei, bisericile ortodoxe, livezile cu pruni şi meri, lanurile de grâu cu maci şi spaţiul montan (rustic)
Planuri profesionale de viitor: vă voi vorbi şi mai ales voi scrie despre ele, atunci când Dumnezeu le va fi deschis calea spre împlinire
Unicul obiectiv existenţial: mântuirea sufletului.

 

Biografie

Prima pagină

© 2007-2020 anavirlan.ro