O culegere de înţelepciune populară

(postfaţa la vol. "Din drag, cu dor...")

După cele două cărţi publicate anterior („Anotimpul din noi”, 2003 şi „Durerea somnului, poeme şi eseuri”, 2007, ambele sub emblema Ed. Crigarux), Ana Vîrlan propune de această dată o carte absolut inedită – Din drag, cu dor… (numai pe jumătate folclor), alcătuită dintr-o zestre deosebită moştenită de la bunicii de pe tată Gheorghe şi Agripina Vîrlan din Ţibucani-Neamţ şi Ioan (Jean) şi Elena Trifan din Davideni - Neamţ (ultimii au împlinit de curând 92 şi, respectiv, 82 de ani), dar şi de la părinţii săi.
Înainte de a încredinţa cititorului frumoasele creaţii populare culese, autoarea alcătuieşte, în prima parte a cărţii („Nimic nu mi se datorează din tot ceea ce ştiu că am fost, cred că sunt, sper că voi fi...”), o scurtă autodefinire din care se poate constata apartenenţa ei la „adevărata credinţă: ortodoxia răsăriteană” şi, de aici, crezul său, arta sa de a trăi izvorâtă din sintetica zicere duhovnicească „munceşte şi te roagă”, călăuzită în scrisul său de îngeru-i păzitor, transcriind pe hârtie tot ce „Conştiinţa de sus” îi dictează. Tot aici, întâlnim şi un sfat adresat semenilor, demn de luat în seamă, deşi autoarea mai are mult până la senectute când se dau sfaturi urmaşilor, sfatul de a nu tăcea, socotind tăcerea „răul cel care ne ameninţă pe toţi”.
Partea a doua a cărţii, ce conţine versuri şi proză, este precedată de o Poveste de vară (două poveşti: una spusă de bunic şi una de bunică, două „lecţii”, după cum le consideră autoarea) dedicată bunicilor din Davideni, Elena şi Jean Trifan, „două zâmbete de lumină, peste altă lumină – aceea a copilăriei mele.”

4
5

Urmează, pentru cititorii care vor avea bucuria de a ţine în mână această carte, o poveste adevărată a devenirii sale întru credinţă, ale cărei rădăcini se află încă din frageda copilărie, când, constată acum la maturitate că, având „primii paşi mici şi tare nesiguri…”, era purtată „mai mult de paşii părinţilor”. 
Fără acest text lămuritor, cititorul nu ar putea înţelege pe deplin bogăţia versurilor populare, rămase de la bunici „în carneţelul cu «învelitoare verde»”, pe care le publică în „cărticica de faţă”, îndeplinind totodată o mare datorie faţă de cei care i-au îndrumat paşii copilăriei cu înţelepciune şi dreaptă credinţă.
Ca un veritabil specialist în filologie, Ana Vîrlan structurează „averea” moştenită în câteva compartimente: „de dor, tristeţe şi amărăciune”, „de dragoste”, „de înstrăinare” (în prima parte), „strigături la horă”, „de dragoste”, „de nuntă”, „de înstrăinare”, „de înmormântare” (în partea a doua). Multe din creaţiile populare în versuri sunt inedite şi foarte puţine sunt „contaminate”, cum e şi firesc, cu versuri arhicunoscute, acest lucru datorându-se priceperii, ştiinţei de care a dat dovadă autoarea, astfel culegerea fiind folositoare inclusiv specialistului în domeniu. (v. „Foaie verde trei granate”; câteva creaţii de la paginile 73, 75, 79, 80, 84, precum şi „Legenda broaştei ţestoase, a păianjenului şi a albinei”).
După ce consemnăm frumuseţea şi ineditul „Legendei broaştei ţestoase, a păianjenului şi a albinei” şi a celor „două poveşti insolite”, dar privind în ansamblu cartea de acum a Anei Vîrlan, putem afirma că ea se constituie într-un omagiu adus bunicilor ei, păstrători ai credinţei şi ai tradiţiilor, înţelepţi şi buni gospodari (care au ştiut să trăiască şi să-şi crească frumos propriii copii, nepoţi şi strănepoţi, aşa cum au învăţat de la moşii şi de la strămoşii lor) într-un pretext pentru o evocare plină de căldură, de nostalgie, evocare ce se transformă într-o pagină autentică de literatură în care descoperim imaginea, de un realism tulburător, a unei lumi pe cale de dispariţie, realizată pe măsura talentului său scriitoricesc.
Şi, nu în ultimul rând, cartea este o culegere de înţelepciune populară, ce se adaugă zestrei valoroase adunate în timp, de numeroşi cărturari, de la cronicari şi până astăzi, Ana Vîrlan înscriindu-şi numele în cuprinzătoarea şi selecta listă a culegătorilor şi păstrătorilor noştri de folclor literar.

Constantin TOMŞA

Prima pagină

Download volumul "Din drag, cu dor..."

Postfaţa a fost publicată şi în numărul 116 (anul XI, mai 2009) al Revistei Apostolul (revista cadrelor didactice din judeţul Neamţ) în cadrul rubricii permanente a profesorului şi criticului literar Constantin Tomşa, "Note de lector".

 

© 2007-2021 anavirlan.ro