"SMIRAL" (în curs de apariție)


Smiral

 

*în curs de apariție*

Motto:

Regele persan îşi chemă înainte de moarte toţi cei optzeci de fii şi, întinzând spre ei un mănunchi gros de nuiele, le zise: ’’Care dintre voi poate rupe mănunchiul acesta să vină înaintea mea…’’ Veni mai întâi unul din fiii lui vârstnici, care se credea mai puternic…Urmă un al doilea, apoi mezinul…Dar nici unul nu putu sa frângă legătura…
Privindu-i pe toţi, tatăl adăugă: ’’Dezlegaţi mănunchiul şi daţi fiecăruia câte o nuia…Apoi  încercaţi să rupeţi, fiecare în parte, nuiaua voastră…’’
Fiii se supuseră şi făcură bucăţi nuielele, fiecare cu partea sa…ca şi cum nu ar fi fost nimic sub degetele lor…Nedumeriţi, îşi priviră tatăl care le zise:
-Să ţineţi minte că, atâta vreme cât veţi fi uniţi precum nuielele din mănunchiul acela de la început, nici un rău omenesc nu se va putea atinge de voi…Dar, dacă vă veţi împrăştia care încotro, prima pală de vânt are să vă doboare şi să vă frângă…Să fiţi precum mănunchiul de la început, nu ca bucăţile rupte din urmă! În unirea voastră vă va sta puterea...

 

PRADĂ

Poftiți!
așezați-vă la masa aceasta!
trei într-o parte, trei în cealaltă…
eu voi sta chiar la mijloc,
în cercul strâmt al realității.
Că așa îi vine bine acuzatorului -
să se afle în miezul lucrurilor,
fără să fie întrebat și fară
ca vreun lucru să-l înspăimânte.

Acum, spuneți tot ce-i de spus,
fără ocolișuri, dar și fără cuvinte
doar cu împunsături de priviri,
oarbe, mute și ascuțite, ca niște ace
care ies din mădularele lumii,
spărgînd coaja pământului
în spirală, de jos în sus…

Spuneți care vă este pricina…
voi, judecătorilor muți,
bucurându-vă, pe voi înșivă,
cu ospățul aceasta
la care nu există bucate,
ci numai… câțiva vulturi flămânzi.

(iulie, 2018)